Hendriks Diensten OK

DIENSTEN

Voor beloningsvraagstukken, een functiebeschrijving, de beloningssystematiek in de gezondheidszorg (FWG), een personeelsregeling of een scholingsplan.

Hendriks Werkwijze

WERKWIJZE

In een persoonlijk gesprek wordt gekeken welke oplossing het beste antwoord is op uw vraag. Op basis hiervan wordt een vrijblijvende offerte gemaakt.

Hendriks Contact

CONTACT

Voor meer informatie en/of vragen
kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Human Resource Management

HRM, dit is de afkorting van Human Resource Management wat letterlijk “beheer van menselijke productiemiddelen” betekent. Tot voor een paar jaar werd er gesproken over Personeelsmanagement, maar de Engelse term HRM heeft zijn intrede gedaan.

Met HRM wordt in het algemeen alle aangelegenheden aangaande medewerkers binnen een bedrijf of organisatie bedoeld. Dit gaat van het opstellen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden bij verzuim, maar ook het opstellen van een scholingsplan voor medewerkers, het oplossen van conflicten en het maken van personeelsregelingen wordt tot het werkgebied van HRM gerekend.

Binnen de gezondheid wordt gewerkt met een eigen beloningssystematiek, de FWG systematiek (Functie Waardering voor de Gezondheidszorg). Hiervoor is het nodig om functiebeschrijvingen op te stellen die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Een niet juist opgestelde functiebeschrijving kan leiden tot veel problemen in het verdere proces. Hierbij kan met recht gesteld worden dat “de eerste klap een daalder waard is”. Hendriks HR-specialist is een ervaren specialist die u voor al deze zaken kunt benaderen en inzetten.

HENDRIKS HR SPECIALIST

Hendriks HR Specialist heeft jarenlange ervaring in de zorg en is een expert op
het gebied van het functiewaarderingssysteem.