Welke afspraken worden er gemaakt en hoe worden deze vastgelegd?

Soms ligt er al veel vast in de cao, maar vaak is er behoefte aan verduidelijking van de mogelijkheden.

Welke spelregels spreken we met elkaar af en waar kunnen we elkaar op aanspreken? Heeft u een personeelshandboek dat actueel is? Is er sprak van een fusie en moeten diverse beleidstukken en personeelsregelingen op elkaar afgestemd of geïntegreerd worden?

Mist u specialistische kennis ten aanzien van personele vraagstukken of heeft u niet de beschikking over een eigen personeelsafdeling?

Voor al deze vragen kan Hendriks HR-specialist een bijdrage leveren. Neem gerust contact op voor meer informatie of advies.